Velká neznámá. BOZP a cizinci 

BOZP a PO platí pro všechny zaměstnance. To potvrzuje i firma Extéria, o které se dočtete na internetu v řadě referencích. Co když je ale na jedné straně jazyková bariéra, která sice nebrání výkonu práce, ale pro školení představuje překážku, kterou nelze zdolat levou zadní? 

Znalost schází 

Firem, které zaměstnávají cizince, strmě přibývá. Už to není překážka a stát umí takové podnikavce náležitě ocenit. V některých oblastech je navíc přítomnost cizinců žádoucí. Mimo jiné v IT nebo automobilovém průmyslu. Tady je ale potíž. Zatímco běžný provoz nerozlišuje občanství, u BOZP školení může být jazyková bariéra problém. 

Mnohé agentury, které se na BOZP a PO specializují a pořádají pro podniky kurzy a online projekty, se zaměřují především na český jazyk. Jen mizivé procento z nich nabízí materiály v německém, anglickém, ruském, polském, rumunském nebo jiném jazyce. Jde o skutečných nadstandard, který není v našich končinách běžný. 

A tak se zaměstnavatel dostává do nepříjemné situace. Na jedné straně se cizinec bez komplikací na pracovišti domluví a s ostatními komunikuje například anglicky jakožto jazykem, který je dnes téměř povinnou výbavou člověka v aktivním věku, ale při školení naráží na bariéru, kdy zkrátka nerozumí a nedokáže rozluštit, co se po něm chce. 

Kostrbaté řešení 

A ta má zaměstnavatel velmi omezené možnosti. Nemůže mít na pracovišti člověka, který z vlastní vůle, a především vlastními silami a věděním neprošel skrz školení BOZP a PO. A tak je třeba zajistit mu odborný dohled nebo tlumočníka, který mu přeloží veškeré materiály, dokumenty a otázky do mateřského jazyka nebo takové mutace, ve které komunikuje na pracovišti. Tím se zaměstnavatel chrání. Finanční náklady za překladatele včetně ztráty času mu ale nikdo nenahradí. Vždy je tedy lepší, když všichni zaměstnance alespoň v omezené míře ovládají český jazyk, aby mohli formální záležitosti řešit bez zbytečných prodlev a komplikací.