Věděli jste, že bezpečnost práce je českým vynálezem?

Školení o bezpečnosti práce zná prakticky každý zaměstnanec. Mnozí je považují za nutné zlo, ale firma Extéria, o které se dočtete v referencích a recenzích, ví, jak jsou důležité. I proto je podnikatelům zajišťuje stejně jako vše, co se BOZP a PO týká.

Snaha zajistit bezpečná pracoviště není samozřejmá. Počátky bezpečnostních předpisů navíc mají překvapivě silnou českou stopu. Jeden z historicky prvních zákoníků, který zmiňuje také bezpečnosti práce, vznikl totiž na českém území.

Zákoník, který předběhl svoji dobu

Královské horní právo, tedy v originále lus regale montanorum, vydal roku 1300 český a polský král Václav II. Zákoník upravoval především otázky těžby stříbra či ražby mincí, ale věnoval se i bezpečnosti práce nebo délce pracovní doby. Zákoník také stanovoval bezpečnostní předpisy při odvodňování a větrání šachet. Zařadil se tím mezi celosvětově nejstarší předpisy, zabývající se sociálními, pracovněprávními a bezpečnostními otázkami. Zákoník byl natolik úspěšný, že s různými aktualizacemi platil na některých místech až do roku 1854, kdy jej definitivně nahradil rakouský horní zákoník.

Pojem “pracovní úraz” se v českých předpisech poprvé objevil v jáchymovském horním řádu v roce 1518. Předlohou tohoto souboru předpisů se stal horní řád používaný v Sasku. Historickou zajímavostí je fakt, že tento řád narušoval královská práva ukotvená v královském horním právu a nakonec vedl k mnohaletému právnímu sporu mezi králem a rodem Šliků, který jáchymovský řád vydal.

Moderní předpisy o bezpečnosti práce

Aktuálně BOZP zajišťuje předpis, který platí od roku 2001 a je jednotný pro všechny členy Evropské unie. Jde o směrnici číslo 89 391. Jaké změny tato novinka přinesla? Evropská unie se snaží o zlepšení systému a větší zapojení zaměstnanců. Klade také větší důraz na aktivní vyhledávání a vyhodnocování rizik. Proto se BOZP aktuálně nezaměřuje jen na stroje, jejich obsluhu a na prostředí ve kterém se pracuje, ale mnohem více zohledňuje i lidský faktor a kulturu práce.