Jak se zbavit nevýhodné smlouvy od dodavatele energií?

Bez energií bychom nemohli žít. V současné době se ceny za energie zvyšují rychlostí blesku, velice drahá je zejména voda, kterou můžete šetřit tak, že se budete spíše sprchovat než koupat. Roste taky cena plynu a samozřejmě cena elektřiny, ale to je takový už takový hit. Co je však novinkou, která se nelíbí odběratelům energie, je to, že dodavatelé energií z ničeho nic změní obchodní podmínky ve smlouvě většinou z důvodu nesmyslného zdražení energií. Mnozí lidé si myslí, že nelze nic dělat, že smlouva je prostě jistý závazek, s nímž se musí souhlasit. Naštěstí od nevýhodné smlouvy, která byla změněna, aniž byste o změně byli informováni, můžete odstoupit.

Je to skutečně jakási novinka, kterou chce vyzkoušet nejeden dodavatel energií. Tou novinkou je pozměnění smlouvy ze strany dodavatele, aniž by se informovala druhá strana, tedy vy. Pro vás to tedy znamená, že můžete od smlouvy odstoupit, i když mnozí dodavatelé vás utvrzují v tom, že smlouva je nezpochybnitelná a že odstoupit nemůžete. Všechno jde, jenom se musí vědět, jak na to.

Když dodavatel neoznámí změny ve smlouvě

Pokud se stane, že vám byla smlouva změněna, aniž byste byli informováni o změně, můžete od smlouvy odstoupit, a to až do tří měsíců od nabytí účinnosti změn.

Jak?

Otázkou je, jak to jde? Jak je možné odstoupit od smlouvy, o jejíž změnách jsme nebyli informováni? Z občanského zákonu plyne, že pokud vám dodavatel energií zvýší regulovanou cenu elektřiny nebo plynu, kterou může ovlivnit, nebo nenahlásí změnu podmínek vaší smlouvy, můžete od nevýhodné smlouvy odstoupit. Takto hovoří i energetický zákon, který ještě poukazuje na to, že v takovém případě je odstoupení bez sankcí. Nemusíte se tedy bát zbytečného placení, které se na vás nebude vztahovat.

Upozorňujeme však, že musíte dodržet lhůtu po odstoupení, která bývá tři měsíce. Ovšem liší se od způsobu, jakým dodavatel zákazníka o věci informuje.