DRFG má nové příležitosti v oblasti nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb

Lidé v DRFG soustředící se na investice do fondů a dluhopisů, se řídí investiční koncepcí založenou na preferenci investic v oblastech, kde se výborně vyznají, v místech, která jsou jim kulturně i geograficky blízká a v projektech, kde mohou získat zásadní rozhodovací podíl. 

Hlavními aktivitami ve společnosti však setrvávají:

  • nemovitosti, 
  • telekomunikace 
  • a finanční služby. 

V oblasti nemovitostí spravují především obchodní retailové plochy a sklady. Tento majetek již přesahuje 10 miliard korun.

Nová pobočka v Polsku 

Skupina vybudovala ve Varšavě pobočku DRFG Polska. Velkým posunem kupředu je aktivní účast na developerských projektech, zejména v oblasti logistiky, lehké výroby a v rezidenčním segmentu, kde se tržní hodnota těchto projektů pohybuje okolo třech miliard korun. 

Czech Home Capital – nový přírůstek DRFG

Počátkem července 2021 do společnosti Czech Home Capital, která investuje do nájemního bydlení v ČR a ve vybraných zemích EU, majetkově vstoupila skupina DRFG, která se stala největším akcionářem. Strategickým krokem je budovat a rozšiřovat vlastní teritoriálně diverzifikované bytové portfolio ve stabilních lokalitách. Czech Home Capital aktuálně spravuje 8 000 jednotek napříč Českou republikou. 

Nejdelší a nejmodernější optická páteřní síť na území Slovenska

S obrovským úspěchem se v DRFG podařilo dokončit výstavbu nejdelší a nejmodernější optické páteřní sítě přes celé Slovensko a první zákazníci již využívají služeb toho nejvyššího standardu. 

CZECH FUND – České investiční fondy

Je značka investičních podílových fondů zaměřených na investice do nemovitostí ve střední Evropě. Realitní fondy shromažďují prostředky investorů a umožňují jim podílet se na výnosech z miliardových aktiv již při nižších vkladech.

Množství sjednaných obchodů ve finanční sféře dosahuje miliardových částek a nadále roste. „Jsou to fantastická čísla navzdory všem vnějším okolnostem, které nás omezovaly. Nedávno jsme představili nový fond pod značkou CZECH FUND zaměřený na developerské projekty a určený kvalifikovaným investorům. Tím rozhodně nekončíme. Brzy přijdou další, neméně zajímavé produkty,“ říká s příslibem David Rusňák.