Demolice: Ohlášení nebo povolení?  

Budete pro odstranění objektu z vašeho pozemku potřebovat ohlášení, nebo přímo povolení? Podívejte se na informace, které potřebujete znát.  

Demolice: Kdy stačí ohlášení?  

Stavěli jste některou menší stavbu na vašem pozemku bez ohlášení či povolení? Pokud je vše v pořádku na stavebním úřadě a vaše stavba je zde zanesena jako stavba, která byla postavena na základě stavebního ohlášení, nemusíte žádat o demoliční výměr. Demolice bude tedy probíhat pouze na základě ohlášení o demolici. Obecně platí, že se zde jedná o menší jednotky, jako je malá kůlna na nářadí, ploty, holubník či kurník. Bourací práce zde nepotřebují žádné zvláštní povolení.  

Napojení na inženýrské sítě = potřebujete povolení 

Jiný postup ale bude v případě objektů, které jsou napojené na inženýrské sítě. Například garáž či větší kůlna, do které je zavedena elektřina a voda, již musíte řešit jiným způsobem. Zde již bude pro demoliční práce potřeba stavební povolení. Pokud tento objekt navíc sousedí s pozemky jiných vlastníků a demolice se jich dotkne například způsobeným prachem nebo hlukem, je potřeba získat povolení také vašich sousedů. Sousedí objekt s obecním pozemkem? Budete potřebovat také jejich souhlas s demolicí.  

Pozor na věcné břemeno 

V případě, že budete bourat například vedení sítí, nebo již zbudované komunikace, musíte si vždy dát pozor na takzvané věcné břemeno. O tomto faktu se dozvíte na příslušném stavebním úřadě, který vydává demoliční výměr. Zde vám poradí, zda vaším záměrem nezasahujete do práv třetí strany. V případě věcného břemene je vždy nutný písemný souhlas strany, které se vaše demolice také týká.  

Hurá na demolici 

Ještě před tím, než se do demolice pustíte, musíte požádat dodavatele elektřiny o přeložku. Odpojit objekt musíte také od dalších inženýrských sítí. Když již máte vše vyřízeno, můžete na úřadě žádat o povolení k demolici. Po ukončení demoličních prací bude budova vymazána z katastru nemovitostí.  

Ve většině případů je nutné žádat o povolení k demolici.