K jakým změnám došlo letos v dopravě? 

Doprava se od letošního roku zase trochu pozměnila. Pojďme si prozradit změny, které na nás dopadly a kterými se nejen řidiči musí řídit při cestě do práce, školy nebo někam na výlet. Zejména přišlo v platnost objíždění cyklistů, což bylo především na konci roku velmi diskutované téma. Pojďme si změny přiblížit trochu více. 

Objíždění cyklistů 

Jak už jsme naťukli, jednou z největších změn letošního roku je objíždění cyklistů. Řidiči musí od nového roku přejíždět cyklistu s dostatečným odstupem, který by měl být až jeden a půl metru. Platí to nejen u osobních vozidel, ale také u náklaďáků nebo přívěsů. To platí pro všechny silniční komunikace, kde je maximální povolená rychlost větší než 30 km/h. Pokud se nacházíte na silnici s tímto limitem, odstup by měl být minimálně metr. 

Už žádná pivní kola 

Co také vešlo v platnost je zákaz takzvaných pivních kol. Tato kola jsou zakázána na území Prahy, ale nyní se nařízení rozšířilo na celou republiku. Jedná se o zákaz vztahující se na osoby požívající alkoholické nápoje při jízdě na kole, kteří se podílí na jízdě. Ještě donedávna jste se s nimi mohli setkávat hlavně ve větších městech. 

Změny v řidičáku na traktor 

Jistými změnami také prochází řidičák na traktor. Od nového roku je možné řídit traktory i s řidičským oprávněním skupiny C, a to i když byl udělen v zahraničí čili nikoliv na území Česka. Cílem tohoto zákonu je především vyřešit problém, který se dlouhodobě týká nedostatku pracovních sil v zemědělství, také v lesnictví. 

Nutnost se vážit 

Stále více řidičů má problém podrobit se takzvanému nízkorychlostnímu vážení. Proti nim se však zákon také rozhodl bojovat, a to tím, že zvedl pokutu, která se za neochotu zvážit se člověku uděluje. Doposud byla tato pokuta stanovená na třicet tisíc korun, nyní se může vyšplhat až ke stovce tisíc.