Demolice a azbest, demolice a kulturní památky. Jak to tedy je?

Aby mohlo dojít k zahájení demoličních prací, musí se v rukou držet demoliční výměr. Jenom s jeho pomocí je možné spustit demolici. Mluvíme totiž o jistém povolení ze stavebního úřadu, bez kterého to nelze. Holt, co bylo postaveno na základě stavebního povolení, musí být také na základě povolení zbořeno. 

Otázky týkající se demolice jsou většinou lidem jasné. Tedy pokud mluvíme o demolici domu, jenž je postaven z cihel a malty. Pokud je dům postaven z azbestu, rázem je celá spousta otázek na světě. A stejně tak mnoho otazníků koluje kolem bourání kulturních památek. Pojďme si prozradit, jak to v tomto případě je. 

Azbest jako nebezpečný odpad

Obecně platí, že pokud chcete zbourat něco, co nebylo postaveno na základě stavebního povolení, nemusíte žádat ani o demoliční výměr. Výjimkou z pravidla je však azbest, respektive objekty postavené z azbestu. V tomto případě se musí i na kůlnu nebo kurník získat potřebné povolení. 

Azbest je totiž nadmíru nebezpečný odpad, který vyžaduje zásah speciální společnosti. Zároveň musí být při demolici přítomen také odborný dozor, který potvrdí, že došlo k bourání podle stanovených předpisů. Zároveň se musí po demolici získat doklad o tom, že byl odpad zpracován správným způsobem. 

Jak je to s demolicí kulturních památek?

Nabízí se dále otázka, jak je to s demolicí kulturních památek. Možná právě vy vlastníte starobylý dům, který se stal kulturní památkou. A možná ho chcete zbourat, protože trouchniví a začíná padat lidem na hlavu. Bohužel to v takovém případě nebudete mít zrovna snadné. 

Pokud chcete zbourat kulturní památku, bude jednání se stavebním úřadem o něco složitější. Potřebovat budete vícero dokumentů. Vaše “tour de úřady” bude započata na ministerstvu kultury, protože právě to může z objektu strhnout památkovou ochranu. Poté vaše kroky budou mířit na stavební úřad, kde budete muset nahlásit i to, co objekt nahradí.