Co můžou způsobit chyby v příjímacích testech?

Na základních školách musíme čelit obrovskému dilematu, a sice jestli se rozhodneme nastoupit na gymnázium či nikoliv. Gymnázia se řadí k těm nejtěžším školám v České republice, nedostane se na školy každý z uchazečů. Musí se složit poměrně těžké přijímací zkoušky, které už několik let připravuje CERMAT, tedy Centrum pro zajišťování výsledků vzdělávání. Ten však letos dost pochybil. V přijímacích testech se totiž vyskytly chyby. Otázkou je, co bude dál.

Chyby se našly v testech pro osmiletá gymnázia. Mnozí rodiče zůstali v šoku, stejně jako všechny školy, které v době, kdy se chyby objevily, už vyvěsily výsledky přijímacích zkoušek. V současné době se řeší, co se bude dít dál. Rodiče nechtějí vystavovat děti takovému stresu, jakým jsou přijímací testy na víceletá gymnázia.

Podle odhadů zhruba 1146 žáků zvolilo původně chybnou odpověď v testech. Jedná se o chybu, kterou zavinil zmiňovaný CERMAT. Chyba by však mohla pomoct obrovskému množství žáků. Podle odhadů by se mělo jednat o 721 žáků, kterým by chyba mohla pomoct dostat se na vysněné víceleté gymnázium.

Kde se chyba našla?

Chyba se objevila v testu z českého jazyka a literatury. Jednalo se o banální otázku. Studenti měli ze čtyř slov najít to, jehož kořen se skládá ze čtyř hlásek. Správně však nebyla jenom jedna odpověď, ale rovnou dvě.

Ani jednou se však nestalo, že by student zaškrtl obě možnosti.

Chyba je v lidech, nikoliv v technologiích

Podle všeho se jedná o chybu zapříčiněnou lidským faktorem. Není to tedy chyba, kterou by zapříčinila technologie. Testy totiž byly kontrolovány před výrobou, a to hned několika komisemi. Poté se kontroluje ještě každý vyplnění test. Na kontrole se podílí nejen kontrolní komise CERMATU, ale i ministerstvo školství.

Jak jsme zmínili, chyba by mohla změnit hodnocení až 721 žákům z českých škol.