Chyby, kterých byste se měli při franšíze vyvarovat

Podnikání nese vždy riziko, že neuspějete. A to i v případě, že se jedná o franchising, kdy je vstup na trh velmi usnadněn. Tento specifický způsob podnikání sice může vstup na trh velice usnadnit, ne vždy ale může vést ke spokojenosti obou stran. Často dochází k chybám, kvůli kterým je franšíza nefunkční. Přitom to, aby se dařilo jak franšízorovi (již zavedené firmě, například Extérii Market), tak franšízantovi (osobě, která pracuje pod jménem franšízora) je důležité pro obě strany.

Nespravedlivé podmínky

Pokud franšízor neposkytne dostatečnou odměnu pro franšízanta nebo mu nastaví nesprávné podmínky, jen těžko může očekávat, že franšízant dá do podnikání maximum. Naopak – pokud bude správně ohodnocen, může z podnikání pociťovat vyšší míru uspokojení. To povede k jeho proaktivnímu přístupu a lepším výsledkům. A ty jsou důležité také pro franšízora. Takže i když se franšízor snaží získat díky franšíze co nejvíce, neměl by zapomínat na to, že užitek musí mít také franšízant.

Odborné rady

Právě proti nespravedlivě koncipované smlouvě, ale také jejím skrytým dodatkům, vás mohou ochránit právníci. Je dobré, když se tento právník orientuje ve světě franchisingu, protože jedině tak vám dokáže poskytnout co nejlepší rady. Bohužel, za takového právníka si budete muset připlatit. Jsou to ale dobře vynaložené peníze, které vás mohou uchránit toho, že se upíšete něčemu, co nechcete nebo nemůžete plnit.

Seznámení s franšízorem

Další chybou může být to, že franšízant ve skutečnosti franšízora nezná. Vzhledem k tomu, že vaše podnikání bude úzce provázané, je zapotřebí, abyste se ve franšíze co nejlépe zorientovali. Ještě před podpisem franšízorové smlouvy si zjistěte historii, obchodní model franšízora a také rozsah jeho nabízené pomoci. Je vhodné, aby franšízor dobře komunikoval a byl ochoten s vámi řešit vzniklé problémy co nejdříve.