Změna dodavatele energií není dnes nejlepší volba

Energie k životu zkrátka potřebujeme. Jenom je smutné, že neustále se za ně zvyšují ceny. V současné době se dokonce mezi dodavateli rozmáhá takový nešvar, a sice to, že mění podmínky smlouvy, aniž by informovali své odběratele. Smlouva se tedy mnohdy stane ještě méně výhodnou. V případě, že došlo k jistým změnám ze strany dodavatele, o kterých vás neinformoval, můžete od smlouvy odstoupit. Jenže to je nyní jediné výhodné odstoupení, které můžete podstoupit. V mnohých jiných případech vás změna dodavatele energií může vyjít skutečně velice draho.

Ukončit smlouvu v případě, že ji máte na dobu určitou, a ještě vám tato doba neuplynula, je velice nevýhodné. V podmínkách totiž máte jistě stanoveno, že v takovém případě musíte zaplatit tučnou pokutu. Přechod ke konkurenci se tak nemusí vyplatit.

Co je dobré předem promyslet?

Jestli se stěhujete do nějakého příbytku, je nutné si zodpovědět otázku, jestli chcete nebo nechcete být v příbytku rok nebo více let. Většinou se totiž uzavírají s dodavateli energií dlouhodobé smlouvy, které se nejčastěji zřizují na tři roky. Pokud tedy víte, že se budete stěhovat za několik měsíců, raději se do smlouvy s takovými dodavateli nepouštějte a pátrejte po výhodnějších podmínkách.

Jak velké bývají pokuty?

Většinou je to s pokutami tak, že když ukončíte smlouvu před tím, než uplyne doba, na kterou je smlouva zřízena (pokud je tedy na dobu určitou), za každý měsíc vám bude naúčtováno několik stovek korun. Obvykle se jedná o dvě stě korun za měsíc, kdy jste s dodavatelem spolupracovali. Pokuta za dřívější ukončení smlouvy se tak může hodně navýšit, může sahat až do několika tisíc korun.

Pozor si dávejte zejména tehdy, kdy vám chce dodavatel dát nějak dárek. Většinou jsou to nižší ceny, které s sebou nesou vyšší měsíční sankce. Nikdy tak od svých dodavatelů energií nic nepřijímejte, ať později nejste překvapeni z nových podmínek ve smlouvě.