Kdo může žádat o dotaci Nová zelená úsporám? 

Dotační program Nová zelená úsporám, který lidem nabízí dotace na zateplení, dotace na výměnu oken a další, pokračuje i v letošním roce. Byl ale sloučen s programem Dešťovka, a tak se mu nevyhnuly některé změny. Jedná se však o změny poměrně příznivé. 

Podmínky pro žadatele 

Program je určený pro vlastníky, případně spoluvlastníky rodinného či bytového domu, v případě dotace na novostavbu také pro stavebníky rodinného domu. Žadatelem může být fyzická osoba nepodnikající i podnikající i právnická osoba. 

Zatím se počítá s částkou 19 miliard korun z Národního plánu obnovy, předpokládá se ale jeho navýšení až na 39 miliard. Postupně by se totiž měly zapojit i další zdroje, třeba výnosy z prodeje emisních povolenek. 

Žadatel o dotaci může v rámci jedné žádosti zažádat o více dotací najednou. Pokud se tedy chystáte měnit starý kotel na tuhá paliva, instalovat fotovoltaiku a venkovní stínící techniku, je výhodné zažádat si o dotaci na všechny uvedené skutečnosti. 

Žádosti je možné podávat do 30. června 2025 nebo do vyčerpání alokace. Zároveň s žádostí je nutné doložit dokumenty o realizaci projektu. O dotace je možné žádat i zpětně, avšak nevztahuje se na projekty, které byly provedené před 1. lednem 2021. 

Kolik peněz dostanete? 

Dotace, které existovaly již v minulosti, se v některých případech zvýšily. Například dotace na zateplení se zvedly o zhruba 20 %, u zateplení si polepšíte asi o 50 tisíc korun. Co se týče pořízení solárních panelů, byla zrušená podmínka, že 70 % energie musíte využít pro vlastní spotřebu, takže na dotaci dosáhne více žadatelů. 

Pokud se rozhodnete žádat o více dotací najednou a bude vám vyhověno, získáte za každou kombinaci navíc 10 tisíc korun (u rodinných domů) až 20 tisíc korun (u bytových domů). Dalších 75 tisíc korun program přispěje žadatelům, kteří využijí dotaci na zateplení a zároveň kotlíkovou dotaci.