Zajímavosti ze světa demolice. Tentokrát z Ameriky

Stavebnictví obsahuje celou řadu zajímavých čísel. Nejinak je tomu také v oboru, který se nezabývá stavbou nových budov, ale demolicemi. Pojďte se podívat na zajímavosti, které můžete získat z amerických statistik.   

Miliony tun ročně 

Podle statistik, které jsou veřejně dostupné na stránkách amerických demoličních firem se můžete dozvědět, že v rámci USA se ročně odhaduje, že je na území státu ročně vyprodukováno více než 450 milionů tun demoličního odpadu.  

Více než běžný odpad 

Amerika také drží jedno zajímavé prvenství – podle výpočtů tamní odpad z demolic, který byl spočítán, dokonce dvakrát převyšuje objem běžného odpadu, který je jednotlivými obcemi vytvořen. Samozřejmě ale dále tento odpad míří k recyklaci.  

Demolice vedou 

Stále zůstáváme v Americe. Podle propočtu statistiků se více než devadesát procent veškerého stavebního odpadu dá vytrasovat až k samotnému demoličnímu projektu. Nové stavby se na stavebním odpadu podílejí jen z deseti procent.  

A co beton?  

Před šesti lety se objem betonového odpadu v Americe pohyboval okolo 23 milionu tun pro stavební projekty, a více než 358 milionů tun pak představoval demoliční odpad. Skládky ale tento odpad vřele vítají, protože jde skvěle využít pro další stavební projekty, jako je například násep hráze, nebo protipovodňový val.  

Recyklace šetří peníze 

Ze statistik lze také zjistit, že recyklace asfaltu ušetří americkým daňovým poplatníku více než 2,5 miliard dolarů ročně. Navíc je odhadováno, že recyklace materiálů zaměstnává více než 15 tisíc osob po celých Spojených státech amerických. Třídit tedy rozhodně smysl má, nejen u nás.  

Demolice je největším producentem stavebního odpadu nejen u nás, ale také v Americe. I když se česká objemová čísla s těmi americkými srovnat nedají, v rámci recyklace materiálů patříme ke světové špičce.