Náhradní plnění může snížit náklady vaší společnosti

Každá společnost, která má více než 25 zaměstnanců, má povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením. Takové osoby by měly tvořit 4 % všech zaměstnanců. Ne každá společnost si ale může dovolit zaměstnávat osoby zdravotně postižené, například z důvodu náročnosti práce nebo povahy výkonu zaměstnání. Pokud tuto povinnost nezvládne společnost splnit, pak musí státu odvést částku, která odpovídá 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy. 

Co je náhradní plnění?

Pokud je pro vás nepřijatelné zaměstnávání osob zdravotně postižených a současně byste se chtěli vyhnout platbě povinného odvodu, máte ještě jednu možnost. A tou je právě náhradní plnění. Pokud využijete služeb externí služby, kde osoby se zdravotním postižením tvoří více než 50 % všech zaměstnanců. Může jít o různé firmy, jako je například úklid kanceláří, hlídání objektu, údržba objektu a zeleně kolem něj, recepční či vrátní apod.

Jaké jsou výhody náhradního plnění?

 Tou hlavní výhodou je finanční úspora. Pak už jsou výhody stejné, jako když si najímáte jakoukoli jinou externí společnost, která vám bude vykonávat potřebné práce. Tak například ušetříte za odvody na zdravotní a sociální pojištění, které byste museli za své zaměstnance odvádět. Také se vám značně ušetří administrativa – na začátku dostanete od společnosti smlouvu o spolupráci a poté už jen fakturu jednou za měsíc za provedené služby. Nemusíte vést povinné údaje o zaměstnancích, zajišťovat jim pracovní pomůcky (pokud to ve smlouvě nebude uvedeno jinak) a na kvalitu práce dohlíží externí společnost, kterou si za tím účelem najmete.

Ohlášení o splnění náhradního plnění

Od externí společnosti získáte výkaz odebraných služeb, který potřebujete pro své náhradní plnění. Pokud tedy začnete s evidencí náhradního plnění, zbavujete se tak povinnosti uvádět údaje o náhradním plnění – k tomu je ale zapotřebí podat ohlášení o plnění povinného podílu.