Jaké jsou metody svařování?

Svařování je velice potřebnou činností, bez které bychom nemohli provádět některé veliké stavby. Je k ní zapotřebí svářečský kurz. Díky svařování dochází k tomu, laicky řečeno, že se spojí dva kovy k sobě. A to velmi pevně. Místo sváru je obvykle patrné, závisí ale na použité metodě svařování, jak moc bude svár vidět. To, jakou metodu budeme používat, závisí z velké části na tom, jaký materiál chceme svařovat. Ať už ale používáte jakoukoli metodu svařování, je důležité používat ochranné pomůcky: svářecí kukla, svářecí rukavice a pokud možno nehořlavé oblečení a pevnou obuv.

Metoda MMA

Jedná se o svařování elektrickým obloukem, při kterých se využívá obalované elektrody. Tato metoda se používá u svařování, kde příliš nedbáme na to, jak bude výsledný svár vypadat. Pravdou totiž je, že výsledek není příliš estetický.

Metoda MIG/MAG

Ačkoli i svářeči často tyto názvy zaměňují, jedná se o dva různé typy sváření. Jde o sváření v ochranné atmosféře. K ochraně tavné lázně se u této metody používá plyn, který je buď nečinný (inertní – MIG) nebo aktivní (účastní se chemických procesů při svařování – MAG). Metodu MIG používáme zejména u svařování lehkých kovů, jako je hliník a jeho slitiny, slitiny mědi a titanu a dalších lehkých kovů. Metoda MAG se využívá zejména pro svařování oceli. Nevýhodou MIG/MAG metody je to, že kromě samotné svářečky je zapotřebí mít ještě plynovou bombu (s aktivním nebo inertním plynem), takže je znesnadněno přenášení svářečky mimo dílnu.

Metoda TIG

U této metody se používá wolframová elektroda, která vytváří velmi estetický svár. S její pomocí svařujeme kovy, jako je nikl, ocel, slitina, měď a titan.

Metoda FLUX

Jedná se o metodu, která je velice podobná MIG/MAG, avšak s tím rozdílem, že plyn, který se ke svařování používá je součástí duté elektrody. Odpadá tak nutnost nosit plynovou bombu. Sváry jsou velmi estetické.