Digitální franšízy nově ve světě podnikání

Kdo by to byl tušil, že se digitální svět dostane i do světa franchisingu. I když si možná říkáte, že se to dalo čekat, najdou se mezi námi jedinci, kteří doposud o digitálních franšízách neslyšeli. Možná dokonce neslyšeli ani o samotném franchisingu, což je způsob podnikání na základě licenčních smluv. Díky licenčním smlouvám můžete rozjet podnikání pod značkou, která má na trhu své místo. Můžete si otevřít pobočku firmy Extéria Market, také si můžete otevřít pobočku rychlého občerstvení KFC. Je to na vás. Nyní se však vraťme po krátkém představení franchisingu zaměřit na to, co jsou to digitální franšízy. Jedná se totiž o novinku ve světě podnikání obecně, nejen ve světě franchisingu. 

Pokud sledujete pravidelně dění ve světě franchisingu, respektive dění ve světě podnikání jako takového, určitě jste zaregistrovali to, že se franchising tlačí do digitálních oborů. Na principu jakýchsi digitálních franšíz funguje v současné době už několik byznysů, patří k nim například Liftago, což je taxislužba, také k tomu patří Zásilkovna, která je dnes opravdu silným konkurentem klasické České pošty. Zmínit můžeme také podnik Robeeto, což je aplikace, která propojuje zájemce o drobné živnostenské služby s pracovníky. 

Trendem je hlavně kofranchising

I když jsou digitální franšízy jistým trendem, podle mnohých odborníků jsou ještě větším trendem takzvané kofranchisingy. Jedná se o franchising, kdy dva koncepty fungují vedle sebe a navzájem se doplňují. Zatímco jedna franšíza poskytuje zázemí, druhá poskytuje například personál – to je příklad, pokud bychom ho měli uvést. 

Začínají se rozšiřovat maloobchodní služby i finanční služby

Vzniklé digitální franšízy však poukazují jenom na to, že se začínají rozšiřovat maloobchodní služby a finanční služby obecně. Najednou se upouští od rychlých občerstvení, kterých je na trhu už mnoho. Přednost se dává zmiňovaným maloobchodním značkám nebo finančním službám. Těchto franšíz na našem trhu není ještě tolik, lidé toho tak využívají a vyplňují díru na trhu.